โรงงานสมุทรสาคร ยอมขนตะกรันอลูมิเนียมออกจากที่ชาวบ้าน