ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 2 ปี “เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ”