2,932 ล้านบาท !! ตัวเลขจ่ายค่าชดเชย ปิดทีวีดิจิตอล