“สมคิด” เผย “เกษตรฯ” เป็นกระทรวงใหญ่เลยต้องมี รมต. หลายคนมาช่วยงาน