ปูนบำเหน็จ 8 ขั้น นักบินที่ 1 เสียชีวิตระหว่างเครื่องบินตก