สถาปนิกเดนมาร์ก พัฒนาโถปัสสาวะสำหรับผู้หญิง ลดเวลาต่อคิว