พ่อเศร้า! ไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ คร่าชีวิตลูกสาว ม.6 จี้หน่วยงานเอาใจใส่ป้องกันโรคฯ