ไข้เลือดออกระบาดหนัก!! ตายแล้ว 43 ราย สถิติชี้ ป่วย – ตาย พุ่งสูงกว่าปีที่ต้องเสีย “ปอ ทฤษฎี”