สธ. เฝ้าระวัง “ไข้เลือดออก”ระบาด พบผู้ป่วยแล้ว 1.7 หมื่นคน