ธปท. เผย 7 ข้อเท็จจริงเรื่องค่าเงินบาทแข็ง "ใครได้ - ใครเสีย"