เชิญให้ข้อมูล !! กอ.รมน.ยัน ไม่มีอำนาจเรียกปรับทัศนคติ