รพ.เชียงคาน กางมุ้งให้คนป่วยไข้เลือดออก หวั่นไปติดคนอื่น