คุณสมบัติและบทพิสูจน์ "ลิบรา" กับการก้าวเป็นสกุลเงินใหม่ของโลก