นักศึกษาสถาปัตย์ พระจอมเกล้าฯ ธนบุรี หายตัวที่ญี่ปุ่น