“อภิรัชต์” ลั่นหมด คสช.แล้ว อย่าจมอยู่กับอดีต - ก้าวข้ามเรื่องเก่า ๆ