บริษัทปิดกิจการไม่ใช่ "ซันโย"ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์