“พิธีขอฝน” ที่พึ่งทางใจ สะท้อน “วิกฤตแล้ง”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


“พิธีขอฝน” ในหลากรูปแบบ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ความเชื่อของชาวบ้าน ที่สามารถสะท้อนถึงความหนักหน่วงของปัญหาภัยแล้งที่พวกเขากำลังเผชิญหน้า

TOP ประเด็นร้อน