ผู้ประสบภัยเนปาลลุกฮือก่อจลาจล โวยทางการไม่ช่วยเหลือ