ผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวเนปาลพุ่ง 5,238  บาดเจ็บเกือบ 20,000-UN คาดบ้านเรือนเสียหายถาวร 7 หมื่นหลัง