“ซาคู” เมืองโบราณอายุกว่าร้อยปีของเนปาล-เสียหายหนัก! ต้องการแพทย์เร่งด่วน (คลิป)