​ไทยส่ง C-130 อีก 2 ลำ พร้อมเครื่องยังชีพ-อุปกรณ์ช่วยชีวิต ไปเนปาลแล้วเช้านี้