“ลิบรา” เงินดิจิทัล เฟซบุ๊ก ก้าวที่ท้าทายระบบการเงิน