แพทย์ชี้หิ้วกระเป๋าหนักไม่ใช่สาเหตุกระดูกสันหลังคด