เปิดมุมมอง “ศุ บุญเลี้ยง – คุณหญิงกัลยา” หนุน – ค้าน กิจกรรม นำแม่มาให้กราบที่โรงเรียน