อัยการ ขอพ่อ “โยโย่” นรต.ร่มไม่กาง ยุติให้ข่าวทวงถามคดี ชี้อาจเข้าข่ายดูหมิ่น