เปิดเอกสารลับยุคสงครามเย็น ความสัมพันธ์ไทยกับนานาชาติ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สงครามเย็นเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2489-2534 เป็นยุคของความขัดแย้งและสงครามในด้านอุดมการณ์ เป็นหลัก ระหว่างประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นว่าระบอบการเมืองของตนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเน้นการทำสงครามผ่านประเทศตัวแทน โดยประเทศมหาอำนาจจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรง ภาวะ สงครามเย็นนั้นเกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างได้รับผลกระทบกัน ทั้งสิ้นจากการครอบงำของประเทศมหาอำนาจในยุคนั้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน