กรมการแพทย์เผย ใช้น้ำมันกัญชาหามเข้าห้องฉุกเฉิน 7 รพ. 22 ราย