ระเบิดหลายจุด กระทบความเชื่อมั่น “นักลงทุน – นักท่องเที่ยว”