วิเคราะห์ทางแก้ "ลดความแออัดคนไข้ล้นโรงพยาบาล ซื้อยาเองที่ร้านขายยา"