“คลัง” ยันได้สิทธิ์ตั้ง ปธ.บอร์ด แบงก์ใหม่ แม้ถือหุ้นเหลือ18% หลัง ทีเอ็มบี ควบรวม