สลด! คนงานซ่อมท่อระบายอากาศบำบัดน้ำเสียโรงงาน สูดก๊าซไข่เน่า ดับ 4