รู้เท่าไม่ถึงการณ์ !! “ดีเจภูมิ” โพสต์ ขอโทษ ยัน ไม่มีเจตนาไม่ดี