ขอนแก่น ประกาศภัยแล้งยกจังหวัด คาดพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1.7 ล้านไร่