หนุ่มหลอนหนัก!จอดรถวิ่งตะโกน “มีระเบิด” ตรวจร่างกายพบสารเสพติด