ม็อบฮ่องกง ลาม “เฉินหลง” ประกาศเป็นผู้พิทักษ์ธงชาติจีน