ช้างป่าออกหากิน เดินข้ามถนน คนขับรถบรรทุกมองไม่เห็น ชนเจ็บ