ย้าย “มาเรียม” จากทะเล ไว้บ่อพักชั่วคราว เหตุเข้าฤดูมรสุม-คลื่นแรง