ป่าไม้-ตร. ลงพื้นที่วัดพิกัดที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเขากะลา คาดไม่มีเอกสารสิทธิ