“ปารีณา” แจง “บิ๊กตู่” ไม่มีเวลาไปสภา ต้องแจกเงินเที่ยว