นายกฯหอบคณะลงพื้นที่ “สุรินทร์” – บุรีรัมย์” แก้ภัยแล้ง