ม.รังสิต ชี้มาตรการรัฐสูญเปล่า แจกเงินเที่ยว 1 พันบาท "คนจนไม่ได้ประโยชน์"