กรมศิลปากร ยันการวางแนวสายไฟวัดไชยฯ ไม่กระทบโบราณสถาน