ยังไม่ทันเปิดใช้งาน!! มือบอนพ่นสีที่สถานีรถไฟฟ้าจรัญสนิทวงศ์ 13