แพทย์จิตเวช ชี้ นำเสนอวิธี “ฆ่าตัวตาย”เสี่ยงต่อการลอกเลียนแบบ