เจ้าหน้าที่ปะทะเดือด คาราวานยาบ้า ยึดของกลางเกือบ 10 ล้านเม็ด