เรียก “พ่อจอห์น วิญญู” แจงกล่าวหาศาล รธน. ปม 32 ส.ส. ถือหุ้นสื่อ