จ๋อขโมยปลากระป๋องเปิดฝาไม่ได้ มี 1 ตัวพยายามจนสำเร็จ นั่งหม่ำปลาอย่างเอร็ดอร่อย