ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี ขอโทษแทนลูกน้องทำร้ายเด็กแว้นในรพ.