นักวิจัยลองใช้ "ผึ้ง" ดมกลิ่นยาเสพติด - ระเบิดแทนสุนัข