กสทช.เปิดให้ดาวน์โหลดสื่อสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมคนพิการเข้าถึงรายการทีวีดิจิตอล