กสทช.เปิดให้ดาวน์โหลดสื่อสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมคนพิการเข้าถึงรายการทีวีดิจิตอล

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดทำสื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน